Zábradlí ke schodišti v domě musí být především bezpečné


Schodiště jako nepostradatelný stavební prvek

Dokážete si představit patrovou stavbu bez schodiště? Asi stěží, že. Se schodišti se setkáváme již u starověkých staveb a na základě tohoto poznání je nám jasné, že již tehdy, před mnoha tisíci lety, šlo o základní segment výstavby veškerých obytných paláců. Konstruovat schody tak, aby byly dostatečně pevné, a nebyly omezeny krátkou životností, vyžaduje určité mistrovství, není to příkrá cihlová zeď, kde stačí klást na sebe jednu cihlu či tvárnici vedle druhé.

kované zábradlí

Mnohá schodiště také bývají různě členitá, vytváří spirály a obtáčí středový opěrný válec, anebo kopírují různě lomené stěny místnosti. Co mají ovšem všechna schodiště, nebo alespoň ta výšková, společného, je zábradlí. Bezpečnostní a mnohdy i estetický prvek, nepostradatelný u každého stavebního řešení.

zábradlí v domě

Osazení schodiště zábradlím

Zábradlí u každého schodiště může působit jako jednotný celek, anebo může vytvářet samostatný stavební prvek. V tomto směru se vyplácí jednat se stavební firmou, která navrhne několik řešení a vy si pak zvolíte to podle vašeho názoru optimální. Výhodou současných technologií je možnost kombinovat mezi sebou celou řadu materiálů a řešení i zdánlivě nesourodých, jako například sklo, nerezovou ocel či dřevo.

Stavební firma také bude zodpovídat za konstrukční řešení, co se týče pevnosti, houževnatosti a životnosti. Zábradlí na schodiště musí být spolehlivé a zejména bezpečné pro každého, kdo se v místnosti pohybuje. Proto se také vyplácí vsadit na renomovanou firmu s dobrými referencemi, kde máte jistotu dobře odvedené precizní práce. Uvědomte si, že schodiště jsou jedny z nejnebezpečnějších stavebních konstrukcí, pokud se jejich výstavba podcení a nezvládne. Pád ze schodů a zřícení do prohlubně může být i zdrojem smrtelného úrazu, a to si zodpovědné firmy dobře uvědomují.