Jsme skutečně nadřazeni nad zvířaty?


Velká Å™ada lidí je i dnes pÅ™esvÄ›dÄena, že díky naÅ¡emu výkonnému mozku a schopnostem, které nám dává, jsme lepší než ostatní zvířata. A je pravdou, že se to tak může na první pohled jevit – nevidíme žádný jiný druh, který by využíval oheň, stavÄ›l domy nebo farmaÅ™il. Nebo ano? Bližší pohled nám ukazuje, že nejsme až tak jedineÄní, jak si myslíme.

 

V první Å™adÄ› je tu používání nástrojů, které je rozšířeno mezi mnoha živoÄiÅ¡nými druhy. Dovedou to nejen ostatní primáti, ale také mnohé druhy ptáků, sloni, chobotnice a mnozí další. Nejedná se tedy o nic, co by bylo specifické pro ÄlovÄ›ka.

 

i zvířata používají nástroje

 

Dobrá, ale co používání a ovládání ohnÄ›? Ani zde to není tak jednoznaÄné. AÄkoliv jsme zatím jediní, kdo jej dokáže zažehnout, využívají jej i ostatní. Například urÄité druhy ptáků jej používají k tomu, aby zakládaly stepní požáry, které vyženou koÅ™ist z úkrytů.

 

Pokud jde o stavebnictví, tak zde máme nejen leckdy velmi komplikovaná ptaÄí hnízda, ale také obrovské stavby termitů Äi mravenců, které si složitostí a pevností nezadají s tÄ›mi, které postaví lidé. Například termitiÅ¡tÄ› mají pevnost srovnatelnou s betonem, a na zniÄení tÄ›ch skuteÄnÄ› velkých je potÅ™eba dynamit.

 

lidé nejsou tak speciální

 

I pokud jde o zemědělství, nejsme ani zdaleka jediní. Například mravenci chovají mšice, kdy je nejen využívají, ale také chrání před predátory a na zimu je odnáší do mraveniště, aby jim nepomřely. Termiti zase pěstují houby, kterými se následně živí.

 

Ukazuje se tedy, že nejsme až tak speciální, jak bychom si mohli myslet. Jediné, co nás odlišuje, je škála, na které to vše děláme. Tak se však mohou jevit i mravenci ostatním příslušníkům hmyzí říše.

 

Spolu s tím se naskýtá otázka: mohl by nás nÄ›kdy nÄ›který živoÄiÅ¡ný druh dohnat? OdpovÄ›Ä zní, že nikoliv. Jednak k tomu nemají schopnosti, a pak zde chybí i evoluÄní tlak. Zatím se tedy toho obávat nemusíme.