Není to strašák, jsou to fakta


I když elektromagnetické záření považujeme stále mnozí za strašáka, který se nás příliÅ¡ netýká, ze svÄ›ta pÅ™icházejí zajímavé a znepokojující zprávy, které by pro nás mÄ›ly být varováním, a mÄ›li bychom se nad nimi alespoň zamyslet. Internetem probÄ›hla například zpráva o rodinÄ› rakouského rolníka, kterému uhynuly krávy v dobÄ›, kdy byl postaven zhruba ve vzdálenosti sedmdesáti metrů od jeho chléva vysílaÄ pro mobilní telefony. Zpráva říká, že krávy pÅ™estaly žrát a dojit, zaÄaly se obracet k vysílaÄi zadkem, podivnÄ› třásly hlavou, zaÄaly rodit mrtvá telata a nakonec Å¡est kusů z deseti uhynulo.

Oslabení imunity

Nemusíme vÅ¡ak chodit pro příklady do zahraniÄí. I u nás v ÄŒeské republice se stále ÄastÄ›ji hovoří o oslabení imunitního systému vÄel, které se zaÄíná dávat do přímé souvislosti s působením elektromagnetických polí a nejen s napadením parazitickým roztoÄem varroa. Jak je vidÄ›t, elektromagnetické záření je stresujícím faktorem, který může vyvolávat poÅ¡kození bunÄ›k vÅ¡ech živých organismů, to znamená rostlin i živoÄichů v ÄetnÄ› ÄlovÄ›ka. Proto je tak důležitá ochrana pÅ™ed elektrosmogem, kterou si můžete zajistit prostÅ™ednictvím produktů BioProtect.