Lze doma chovat chameleona?


Protože mám vlastní zkuÅ¡enost s chovem chameleona, mohu vám tento zvířecí druh, který vypadá jako zmenÅ¡ený dráÄek z pohádky, vÅ™ele doporuÄit. Ale jen tehdy, pokud se ho nauÄíte mít rádi. Ono se Å™ekne plaz, ten žije jen vlastními pudy. Ale není tomu tak. Jestliže zavÅ™ete chameleóna do terária, nakrmíte ho a dopÅ™ejete mu potÅ™ebné teplo a svÄ›tlo, splníte prakticky vÅ¡e, co k životu potÅ™ebuje, ale stejnÄ› u vás Å¡Å¥astný nebude.

Chameleon na vÄ›tviÄce

Vlastní poznatek

Nejdříve se nás chameleon bál, schovával se, držel se pevnÄ› vÄ›tví a nenechal se vzít do ruky, straÅ¡nÄ› syÄel a mÄ›nil barvy. Tak jsme k nÄ›mu zaÄali chodit pravidelnÄ›, otvírali terárium a na chameleona mluvili; pÅ™itom jsme samozÅ™ejmÄ› pÅ™ihodili nÄ›jakého toho cvrÄka. Po nÄ›jakém Äase zaÄal chameleon sám vylézat na nastavenou ruku, a takto si ho dodnes nosíme po bytÄ›, necháme ho projít po zemi, odkud se sám vyÅ¡krábe na sedaÄku a „šmejdí“. Mimo terárko ho vÅ¡ak necháváme krátce, aby neprochladl, ale opakujeme to nÄ›kolikrát týdnÄ›. Takto jsme zjistili, že ani takový tvor, jakým je chameleon, nemá rád samotu, a že mu nestaÄí být stále zavÅ™ený v teráriu. Stal se z nÄ›j zkrátka náš mazlíÄek.

V jakých podmínkách chameleona chovat

Do většího skleněného terária (rozměry přibližně 80 x 50 x 50 cm) instalujte několik větví a pevnějších rostlin (mohou být umělé). Chameleon je v podstatě stromový tvor a potřebuje si po větvích šplhat jak nahoru, tak i dolů. Na nejvýše umístěné větvi mu pomocí vhodné žárovky vytvořte výhřevné místo. Chameleon je na venkovní teplotě závislý, sám se zahřát neumí.

Terárium udržujte Äisté a 1 až 2x týdnÄ› uvnitÅ™ rozpraÅ¡ovaÄem zvlhÄete vzduch. VolnÄ› po bytÄ› chameleona nepouÅ¡tÄ›jte, pokud se neumí do terária vrátit sám zpátky. Kdyby zůstal nÄ›kde v bytÄ› s teplotou nižší než 20 °C, byÅ¥ i jen na krátkou dobu, mohlo by dojít k naruÅ¡ení jeho metabolismu, a tento stav by mohl být nevratný.

Chameleon v běhu

Krmení chameleona

Chameleon je hmyzožravec, a proto je nutné zajistit mu odpovídající potravu. NejvhodnÄ›jší jsou cvrÄci a mouÄní Äervi, které je možné zakoupit v prodejnách, zaměřených na chov podobných tvorů. Tyto obchody se už rozšířili téměř do každého, i menšího mÄ›sta. V létÄ› mu můžete nabídnout i hmyz ze zahrady. Ten náš si obÄas lapne jazykem i nÄ›jakou tu mouchu na oknÄ› – jistÄ› víte, že chameleon má velmi pohyblivé oÄi, každým z nich vidí samostatnÄ›, a když zaměří potravu, ukoÅ™istí ji vystÅ™elením dlouhého jazyka. Nezapomeňte na vodu – může to být i malá fontánka, která zvlhÄuje vzduch a zároveň má zvíře možnost se napít.