To provide its services Elmaz.com uses "cookies". By clicking "I understand" or continuing to browser in the site, you agree with the cookies we use.
Learn more
 

Seznamka online, chat a rande v Česko!

 
Zapomenuté heslo  
Facebook login
 
Kategorie
bullet Začátek
bullet Galerie žen
bullet Galerie mužů
bullet Seznam
bullet Vyhledávání
bullet Top uživatelé
bullet Online
bullet Mají narozeniny
bullet Registrace
   
 
Práva a povinnosti
 
 
 
 
Podmínky využití stránek nahoře
 
Abyste mohli využívat naše služby, musíte nám poskytnout určité informace. Proto je nutné seznámit se s podmínkami na použití služeb, které poskytuje Elmaz.cz. Musíte být starší minimálně 18 let. Registrace a využití těchto stranek osobami mladších 18 let je přísně zakázané. Kliknutím na "Potvrzuji, že jsem starší 18 let" a "Potvrzuji, že jsem si přečetl/a Práva a povinnosti Elmaz.cz, a kliknutím na tlačítko "Kliknout zde, abyste se zaregistroval/a" se zaregistrujete jako zákazníci za podmínky, že rozumíte a jste úplně seznámený/á s "Právami a povinnostmi", jakož i to, že se jich budete přidržovat při použití stranek.
 
 
Vaše informace nahoře
 
Informace, kterou nám poskytujete, je dobře chráněná. Sbíráme informaci, která se archivuje na počítači. Tímto vyjadřujeme Vaše přání poskytnout nám tuhle informaci, abyste vyplnil/a Váš osobní profil. Souhlasíte s tím, že budete udržovat obsah vašeho profilu v souladu s podmínkami těhto stránek. Vaše IP adresa a Váš mail se nikdy neukazují třetím osobám.

Confidentiality and personal data protection policy of
 
 
Registrace nahoře
 
Každý uživatel Elmaz.cz se musá zaregistrovat vyplněním registračního formuláře, ve kterém zapíše vyžadovaný druh informace. Při své registraci jste povinen/a poskytnout úplnou, přesnou a správnou informaci o sobě, přičemž by měla být obnovována včas takovým způsobem, aby zůstavala správnou, přesnou a úplnou. Deklarujete, že nesete celkovou zodpovědnost při poskytnutí nesprávné, neúplné a nepřesné informace. Když již jste se zaregistroval/a, máte možnost kdykoliv si prohlédnout a měnit informaci, kterou jste vyplnil/a při registraci. Prostřednictvím registračního formuláře sbíráme nasledovný druh informace:
 • osobní: věk, pohlaví, zájmy registrované osoby a jiné
 • neosobní: vyhledávač, неперсонална: URL a jiné
Využíváme tuhle informaci, abychom Vám sprostředkovali naše služby, přičemž ji za žádných osobností neposkytujeme třetím osobám, s výjimkou případů, když nás k tomu nutí zákon. Část této informace se uveřejňuje s Vaším souhlasem ve Vašem profilu, který je veřejně dostupný k prohlédnutí na stránkách Elmaz.cz. Souhlasíte s tím, aby část této informace byla použíta na marketingové a statistické účely Elmaz.cz, což znamená také i obdržení obchodních informací od Elmaz.cz na emailové adrese, kterou jste vyplnil/a při registraci. Při registraci uvadíte uživatelské jméno a heslo, přičemž jste plně zodpovědný za jejich použití, a jste zodpovědný také, jestli je poskytnete třetí osobě. Jestli existují pohybnosti o tom, že se Váš účet využívá třetí osobou bez Vašeho souhlasu, můžete změnit přístupové heslo. Vy nesete zodpovědnost za udrřování kofidenčnosti Vašeho uživatelského jména a hesla a všech činností, které vyplývají z Vaši registrace.
Při Vaší registraci vyžadujeme dostatek informací, abychom zjistili Váš věk. Když se stáváte členy. zaručujete, že nejste mladší 18 let. I přesto nezaručujeme, že všichni uživatelé našich služeb jsou starší 18 let. Členové mladší 18 let jsou zodpovědní za svoje činy.
 
 
Práva a povinnosti strán nahoře
 
Jako uživatel naších služeb Vaší registrací souhlasíte, že
 1. jste zodpovědný za obsah informací, kterou uveřejňujete o sebe nebo svým jménem poskytujete ostatním členům Elmaz.cz.
 2. Nebudete předávat informaci, která je hánlivá, neslušná,sexuálně orientovaná, zastrašující, agresivní, rasově orientovaná, nezákonní materiály nebo jakékoliv materiály, které v sobě obsahují násilí vůči druhé straně. Prosíme informujte nás kdybyste narazili na porušení těchto podminek. Vy nebudete pronásledovat a urážet uživately naších služeb.
 3. Budete využívat naše služby způsobem, který odpovídá zákonům našeho státu. Prohlašujete, že nebudete dávat do Vašeho profilu žádné adresy, telefonní čísla, jména, URL, ICQ, sexuální reference nebo jakékoliv sexuální nabídky třetí osobě a že nebudete odesílat fotky a obrázky a jiné, které jsou pornografickými materiály, jakož i že nebudete vynášet osobní informace.
 4. Nebudete předstírat, že jste jiná osoba.
 5. Nebudete se zavazovat ohledně reklam nebo inzerátů ostatních členů Elmaz.cz, kupovat nebo prodávat produkty/služby prostřednictvím naších služeb. Nebudete posílat spamy, junk a maily ostatním členům.
 6. Nebudete sbírat osobní informace pro ostatní členy, nebo na komerční účaly bez jejího výslovného souhlasu.
 7. Nebudete posílat, distribuovat jakékoliv materiály chráněné autorským právem, obchodními značkami nebo jiné informace tohoro druhu bez výslovného souhlasu majitele těchto materiálů.
 8. Nebudete se bourat a ničit služby poskytované Elmaz. com nebo serverem nebo sítí napojenou na server nebo stránky.
 9. Nebudete přenášet nebo distribuovat jakékoliv materiály které obsahují softwarové víry nebo počítačové kódy, file, programy které mají funkci pronikat, ničit nebo omezovat fungování počítačového softwaru nebo hardwaru. Prosíme informujte nás, kdybyste byli svědky podobných trestních činů.
 10. Nebudete měnit titulky, nebudete měnit jakoukoliv část Elmaz.cz bez našeho výslovného souhlasu.
 11. Vy osobně zodpovídáte za svoje vzájemné vztahy s ostatními členyElmaz.cz. Elmaz.cz nemůže zasahovat a nezasahuje do komunikace a činnosti jednotlivých uživatelů i v případě, že se vyskytne konflikt s jiným uživatelem stranek Vy nás na základě vyšeuvedených skutečností osvobozujete od jakékoliv zodpovědnosti ohledně žádosti, stížnosti nebo škody /přímé nebo nepřímé/ jakékoliv razu. Еlmaz.com si uděluje právo, nikoliv povinnost monitorovat rozhovory mezi Vámi a ostatními členy.
 12. Vy jste povinen/nna chránit se před a informovat nás o všech ztratách, škodách zodpovědností které vyplyvají přímo nebo nepřímo z této dohody nebo mimo ní. Souhlasíte s tím, že nebudete posílat nám nebo jiným členům materiály porušující autorská práva, obchodní značky, obchodní tajemství nebo jiné formy intelektuálního vlastnictví nebo jiná práva třetí osoby.
 13. Informace a fotky, které jste uveřejnil/a na strankách, můžou být používany a uveřejńovány ve všech interfacech Elmaz.cz
Prohlášujeme, že
 1. Nepodporujeme žádná Vaše prohlášení
 2. Nejsme zodpovědní za škodu nebo ublížení v důsledků informací které my a Vy uveřejňujeme na naších strankách
 3. Elmaz.cz má právo, ale ne povinnost monitorovat materiály posílané prostřednictvím serveru. Elmaz.cz má právo, ale ne povinnost smazat materiály, o kterých považuje, že jsou formou násilí proti některým z členů.
 4. Elmaz.cz má právo kontrolovat dobu uchovávání vzkazů.
 5. Elmaz.cz se může kdykoliv vzdát poskytování všech nebo některých služeb bez žádné povinnosti vůči uživatelům.
 6. Nezaručujeme užitečnost a úplnost informací umístěných na Elmaz.cz, a neneseme zodpovědnost za škody a ublížení v důsledku toho, že nám někdo z uživatelů svěřil tychle informace nebo jiný obsah uveřejněný na strankách anebo odevzdané třetí osobou.
 7. Je možné, že některé členové nebo nečlenové Elmaz.cz překládali nějaké materiály pro stránky a Vy jste byli zasaženy bez Vašeho souhlasu. Je možné, aby byla obdržena informace o Vás prostřednictvím stranek a tato informace byla použita proti Vám. Proto Elmaz.cz nenese zodpovědnost za využití osobních informací, o kterých se rozhodnete, že chcete prozradit. Prosíme volte opatrně jaký druh informace uveřejňujte na server.
 
 
Elmaz Extra nahoře
 
Elmaz Extra je balík dodatečných plácených služeb které byly zahrnuty do funkčnosti Elmaz.cz. Použití Elmaz Extra není povinné a je dobrovolné, podle přání uživatele. Aktivace služby není podminkou pro existenci profilu uživatele a není přímo spojeno s využitím ostatních neplacených služeb, které poskytují stránky. Všechny dodatečné služby které zahrnuje Elmaz Extra, způsoby aktivace Elmaz Extra, ceny a termíny platnosti služby jsou popsány na stránce Elmaz Extra.
 
 
Smazat registraci nahoře
 
Každý uživatel může odůvodněně nebo bezdůvodně smazat svoji registraci v Elmaz.cz, podle způsobu, jaký Vám ukazují stránky. Při smazaní Vaší registrace se vzdáváte věech prav, která jste měly na stránkách. Elmaz.cz není povinný obnovit Vaší registraci. Abyste smazali svou registraci na strankách, klikněte na řádek "Služby" -> "Ukončení registrace" a sledujte instrukce na smazání.
 
 
Obsah stránek nahoře
 
Opce, rady, prohlášení nebo jiná informace, které obsahují naše stránky, nesmí být kopírované.
 
 
Kontakty s třetí stranou nahoře
 
Elmaz.cz může obsahovat odkazy na jiné stranky mimo stranky nebo Internetové prameny. Nekontrolujeme jejich obsah, a neneseme zodpovědnost za obsah, produkty, služby nebo informace které jsou obsaženy v těchto odkazech.
 
 
Autorská práva nahoře
 
Logo, obsah a ostatné prvky stranek jsou výslovným majetkem Elmaz.cz. Máte povinnost nekopírovat, modifikovat, uveřejňovat, předávat dál, vynášet, prodávat jakékoliv informace které podléhají autorskému právu.
 
 
Omezení odpovědnosti nahoře
 
Elmaz.cz nenese zodpovědnost za náhodné události, důsledky nebo nepřímé škody /včetně omezení škod které vznikly ztratou informací, ztratou programů apod. Elmaz. com nenese zodpovědnost za jakékoliv topografické chyby. .
 
 
Změny stránek nahoře
 
O všech změnách, které děláme, budete informovány prostřednictvím uveřejňování na strankách nebo elektronickou poštou. Vymezujeme si právo:
 1. Měnit obsah a podmínky toho prohlášení kdykoliv a bez upozornění předem
 2. Měnit obsah stranek
 3. Mazat odkazy bez upozonění předem
 4. Mazat inzeráty uživatelů po uplynutí stanovené doby
 5. Mazat inzeráty uživatelů, v případě, že považujeme poskytnuté informace za neodpovídající vyšeuvedeným podmínkám. V tomto případě zákazník přichází o všechna práva, která měl na strankách. Elmaz.cz nemá žádnou povinnost obnovit registraci.
 
 
Kontakty nahoře
 
Podle čl. 4 Zákonu o elektronickém obchodu
Elmaz.cz
Obchodník: "Sinera BG" s .r.o. je obchodní společnost, registrovaná dle f. spisu č. 4013/2005 podle kopie SMR.
EIK: 103980070
ID číslo podle ZDDS: BG103980070
Adresa registrace: město Varna, ul Gen. Gurko 84
Adresa působení: město Varna, str. Hadzhi Dimitar 41, et. 3, ap. 5
Е-майл: webmaster@elmaz.cz
 
Pro kontakty| Práva a povinnosti| Pomoc| Služby |Personal data
Copyright © 2019 Seznamka Elmaz.cz